Man achter de blog

Wie is de man achter het blog? Ik ben Vincent Kagie. Ik werk als Communicatie Adviseur Energietransitie bij de gemeente Westland, ben actief in de klimaatbeweging en hou ervan om in mijn vrije tijd te boulderen en bordspellen te spelen. Veel van de stukken op deze site komen voort uit mijn kennis en ervaring als Coördinator Campagnes en Communicatie bij de Vegetariërsbond (wat ik tot oktober 2018 was), organizer in de klimaatbeweging, campagneleider bij de plaatselijke GroenLinks afdeling (een periode in Leiden en een periode in Leiderdorp) en andere (vrijwilligers)werk.

Communicatieadviseur Energietransitie bij de gemeente Westland

Sinds oktober 2018 ben ik Communicatieadviseur Energietransitie bij de gemeente Westland. Een interessante gemeente door de aanwezigheid van de glastuinbouw met een grote warmtevraag, het aardwarmtepotentieel en de 100.000+ inwoners die verdeeld over 11 kernen wonen. Als communicatieadviseur ben ik zowel bezig op strategisch als operationeelniveau en hou ik me bezig met diverse doelgroepen, zoals de gebouwde omgeving (met name koopwoningen), glastuinbouw, bedrijventerreinen en de interne organisatie.

Projectmanager en coördinator bij de Vegetariërsbond

Van februari 2011 tot oktober 2018 was ik Coördinator Campagnes en Communicatie bij de Vegetariërsbond. In deze functie was ik verantwoordelijk voor campagnes, communicatie, vrijwilligersbeleid, websitebeheer, social media en nog vele andere taken. Ik gaf daarbij leiding aan verschillende (onbetaalde) medewerkers (gemiddeld tussen de 10 en 15) in diverse (project)teams. Als coördinator zette ik de grote lijnen uit en bepaalde de strategie, hierbij wasnatuurlijk altijd ruimte voor inbreng van de medewerkers. Samen maakten we de diverse projecten een succes. Deze projecten lagen meestal op het vlak van communicatie en online media, campagnes, evenementen en fondsenwerving. Daarnaast was ik vanaf 2016 ook verantwoordelijk voor de leden/donateursadministratie en klantenservice. Ook dit deed ik weer samen met een team van medewerkers. Ik heb in deze functie brede ervaring opgedaan en geleerd snel te schakelen. Omdat het werken met onbetaalde krachten specifieke uitdagingen kent, zoals het vinden van een te drukke baan door de medewerker, voer ik ook regelmatig op diverse vlakken zelf werkzaamheden uit. Hierdoor hield ik voeling met de dagelijkse praktijk en was ik in de praktijk meer een meewerkend voorman dan een manager in een ivoren toren.

Organizer in de klimaatbeweging

Sinds mijn studententijd ben ik ook al actief rond het thema klimaatverandering. Het klimaatprobeleem dreigt steeds grotere gevolgen te gaan veroorzaken voor de natuur, dieren en mijn neefjes (en alle andere mensen). Dit terwijl dit helemaal niet nodig is. De oplossingen zijn bekend, het vraagt alleen actie en de instelling om her en der wat comfort in te leveren, zodat komende generaties (waaronder die van mij als één van de eerste) ook nog kunnen genieten van een wereld zonder extreme klimaatverandering. Het is een collectief actieprobleem, complex, maar ook oplosbaar. Ik ben op verschillende manieren bezig (geweest) met dit probleem. In mijn dagelijks leven door te kiezen voor vegetarisch eten en treinreizen en als vrijwilliger binnen politieke en milieuorganisaties. Op dit moment ben ik één van de organizers van de klimaattraininsgweekenden, die tot doel hebben om klimaatactivisten elkaar te laten ontmoeten, aspirant-activisten hun weg laten vinden in de beweging en alle deelnemers helpen hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Ik heb hierin onder andere de rol van coördinator. Begin 2017 zat ik daarnaast ook in het organizersteam van de People’s Climate March. De tot dan toe grootste klimaatactie in Nederland ooit. Ik was daarin online communicatiemedewerker en coördinator van het social mediateam op de dag van de mars.

Campagneleider en oud-raadslid in de politiek

Als politicoloog blijft politiek mij ook boeien. Dat komt deels weer voort uit mijn betrokkenheid bij het klimaat (collectieve actieproblemen zijn het makkelijkst op te lossen via de overheid en supra-nationale organisaties), maar ook omdat rechtvaardigheid mij in bredere zin bezig houdt. Op mijn 18e werd ik bestuurslid van de jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, en daarna werd ik actief in de campagnecommissie in Leiden. Als jonge kandidaat kwam ik niet direct in de gemeenteraad, maar na 2 jaar als duo-raadslid volgde ik een aftredend gemeenteraadslid op. Daarnaast was ik campagneleider bij diverse verkiezingscampagnes. Na een aantal jaren iets minder actief te zijn geweest ben ik sinds 2016 in mijn nieuwe woonplaats Leiderdorp communicatieadviseur van de fractie en campagneleider.

Studie: Politicoloog met milieutintje en communicatieveggie-chef-event-sabine-nobbe-fotografie-23

Ik zei al dat ik van origine politicoloog ben, en politiek en politieke processen hebben nog steeds zeer mijn interesse. Ik ben niet voor niets op dit moment in mijn huidige woonplaats lokaal campagneleider en was in het verleden gemeenteraadslid. Naast politicologie heb ik ook een minor Milieu-Maatschappijwetenschappen gevolg en daarnaast een halve master in hetzelfde vakgebied gevolgd (die ik jammer genoeg niet meer kon combineren met het raadswerk). Daardoor heb ik aanvullend veel kennis opgedaan over milieuproblemen en mogelijke oplossingen. Na mijn studietijd heb ik niet lang stilgezeten en al snel ben ik naast mijn werk een opleiding communicatie gaan doen. Deze is op een scriptie na afgerond. Ik heb hierdoor een brede theoretische achtergrond op drie interessante en ook wel samenhangende vakgebieden.

Meer weten

Download mijn CV of kijk op mijn LinkedIn pagina